Вкарване и подреждане на дърва

Вкарване и подреждане на дърва Вкарване и подреждане на дърва